นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน Human Right Policy

บริษัทกรีนวิล โซลูชั่น ยืนยันปณิธานในการพัฒนาวัฒนธรรม องค์กร โดยจะปลูกฝังวัฒนธรรมการเคารพในความแตกต่างทางเชื้อชาติ และหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน

Greenwill Solution Co.,Ltd. is committed to developing an organizational culture which implements a policy of support for internationally recognized human rights and seeks to avoid complicity in human rights abuses.

Greenwill Solution Co.,Ltd seeks to identify, assess and manage human rights impacts within our value chain in line with the following policy aims:

  1. Employees

To respect the human rights of our employees, including non-discrimination, prohibition of child and forced labor, and freedom of association and the right to engage in collective bargaining.

  1. Suppliers and Contractors

To evaluate and select major suppliers and contractors, taking into consideration Greenwill Solution Co.,Ltd ‘s Human Rights and Social Policies, and to monitor their performance where appropriate. To ensure as far as feasible there is no child, forced, trafficked or slave labor in the Greenwill Solution Co.,Ltd value chain.

  1. Local Communities

To respect the cultures, customs and values of the people in communities in which we operate. To contribute, within the scope of our capabilities, to promote the fulfillment of human rights through improving economic, environmental and social conditions and serve as a positive influence in communities in which we operate.

  1. Society

To participate where appropriate in public affairs in a non-partisan and responsible way to promote internationally recognized human rights.

paper cut chain people on white, human rights concept
Translate »
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.